National Association

GAFS - Gjutasfaltföreningen I Sverige

c/o Duo Asfalt AB
Alexander Nilsson
Skepeet Ärans Väg 17

42671 Västra Frölunda
Sweden

Tel.: +46 31 69 53 50
alexander.nilsson[at]duoasfalt.se
www.gafs.nu